Algemene Voorwaarden Classifieds TMG

Gebruiksvoorwaarden website Bohil Media
Wij stellen uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Ter voorkoming van onduidelijkheid hebben wij een reglement opgesteld voor het gebruik van onze website. De volgende voorwaarden zijn op het gebruik van de website van toepassing. Door onze website te bezoeken en te bekijken accepteert u onze voorwaarden voor gebruik, zonder beperking of uitsluiting.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Bohil Media, haar leveranciers en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder begrepen maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bohil Media. Wijzigingen op de inhoud van de website zijn verboden.

Indien u bij het plaatsen van een advertentie foto’s op de website plaatst garandeert u Bohil Media dat u bevoegd bent om deze openbaar te maken en vrijwaart u Bohil Media voor eventueel uit onbevoegd gebruik voortvloeiende schade.

Bohil Media kan ideeën en technieken die u ons stuurt vrij toepassen. Als u ons materiaal stuurt geeft u aan Bohil Media het onbeperkte, onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, waaronder door deze te vertonen, te wijzigen, te verwerken of deze te verspreiden en te registreren.

Aan de op deze website gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bohil Media is geen partij tussen u als gebruiker en de adverteerder. Bohil Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste advertenties. Wij vinden het wel erg belangrijk dat de informatie in de bij ons geplaatste advertenties juist is. Als er sprake is van onjuistheden in de advertenties verzoeken wij u dit aan ons te laten weten zodat wij de adverteerder hierover kunnen benaderen.

Privacy
Wanneer u adverteert bij Bohil Media, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief en/of een account aanmaakt op een van onze websites dan worden de door u verstrekte gegevens door ons vastgelegd.

Bohil Media vindt het belangrijk om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe Bohil Media met uw gegevens omgaat kun u lezen in de Privacy verklaring van Telegraaf Media Groep, waarvan Bohil Media onderdeel uitmaakt. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van uw gegevens.

Klik hier om deze privacyverklaring te lezen.

Veiligheid
Wij doen ons best om onze website zoveel mogelijk virusvrij te doen zijn. Wij kunnen echter geen afwezigheid van virussen garanderen. Op onze sites treft u links aan naar andere websites. Bohil Media kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens en de aanwezigheid van eventuele virussen. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Maatregelen tegen “Harvesten”
Bohil Media hecht zeer aan de privacy van haar adverteerders en de bezoekers (gebruikers) van deze website en heeft helaas moeten ontdekken dat adverteerders ongevraagd worden lastiggevallen met gebruikmaking van (persoons)gegevens die via onze website niet met dat doel kenbaar worden gemaakt.

Gebruikers van deze website mogen de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die door onze adverteerders via deze website kenbaar zijn gemaakt, zoals telefoonnummers en e-mail adressen, alleen gebruiken met de bedoeling een overeenkomst van koop of verkoop aan te gaan met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan deze gegevens te verwerken en/of onze adverteerders met een ander doel te benaderen, waaronder uitdrukkelijk begrepen met het oogmerk aan hen producten of diensten aan te bieden.

Indien u onze adverteerders voor andere doeleinden benadert of doet benaderen handelt u in strijd met het bovenstaande en verbeurt u aan Bohil Media, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daarvoor rechterlijk tussenkomst is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.500,-- (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van de (persoons)gegevens geldt daarbij als afzonderlijke gebeurtenis.

Bohil Media behoudt zich daarnaast het recht voor u uit te sluiten van het gebruik van deze website en om nadere rechtsmaatregelen te treffen met het doel volledige schadevergoeding van u te vorderen.

Bohil Media verzoekt adverteerders die last hebben of ongemak van de activiteiten van “harvesters” hierover met ons contact op te nemen. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk bedrijf u voor welk product heeft gebeld of gemaild en op welk tijdstip, zodat wij zo effectief mogelijk stappen kunnen ondernemen.

Wijzigingen
Bohil Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij verzoeken u daarom regelmatig de laatst geldende versie op onze website te controleren.

Aanvullende voorwaarden bij Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties zijn voor particulieren en zakelijk adverteerders verschillende voorwaarden van toepassing. U aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een advertentie. De voorwaarden voor zakelijke adverteerders staan afgedrukt op ons briefpapier en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Overig
Wij hebben deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij houden ons graag aanbevolen voor uw suggesties en commentaar.

Het team van Bohil Media wenst u veel plezier en succes met gebruik van onze site!

Informatie Adverteren Contact Botentekoop Magazine Vacatures Meest gestelde vragen Tips
© 1996 - 2018 Botentekoop.nl is een activiteit van Arimpex BV. Volg ons op: p o q